06-19925423 info@voedingsadviesbureau-puur.nl

De diëtist

Wat kan de diëtist voor u doen?

Een diëtist is dé specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. De diëtist kent de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam, de spijsvertering en de samenstelling van voedingsmiddelen. Ook ben ik als diëtist bekend met het aanbod van de supermarkt, weet veel over recepten, lekker eten en heb medische kennis. Dit alles wordt ingezet bij de consulten. Als diëtist maak ik een PUUR voor u op maat gemaakt voedings- of dieetadvies wat binnen uw leefstijl past, zodat met een bepaald eetpatroon uw gezondheid positief beïnvloed wordt. Hiernaast heb ik als diëtist ook kennis van gedrag rondom de voeding en weet hoe ik u kan motiveren en begeleiden bij het volgen van een dieet of leefstijlverandering.

“Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding” Hippocrates (460-373 v.Chr.)

Het kan zijn dat voedingssupplementen voor een bepaalde tijd nodig zijn om uw lichaam te helpen zichzelf te herstellen. De basis is echter: een lekkere maar toch gezonde voeding en een leefstijl waar ook beweging en plezier bij horen!

Het aantal consulten wat nodig is om u goed te kunnen helpen varieert. Dit hangt af van de aard van uw hulpvraag en behoefte aan begeleiding, maar ook van de vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

Privacy

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De verwijzer en/of huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en het eind van de begeleiding.

Kwaliteit

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermt en mag alleen gebruikt worden door professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond. Ik ben lid van de Dietisten Coöperatie Nederland (DCN) en sta tevens ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 59910202289). Deze kwaliteitsregistratie garandeert dat uw diëtist aan de eisen voldoet die gesteld worden vanuit de opleiding, kennis up-to-date blijft houden door middel van bijscholingen en regelmatig overleg en intervisie heeft met collega-diëtisten. Hiernaast ben ik ook nog lid van de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG).

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft, bespreken wij deze graag met u en proberen we samen tot een oplossing te komen. Klachten die onverhoopt niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici onder registratienummer 49900705689.

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033 – 421 61 89